Politikamız

Elektrik, elektronik sektöründe faaliyet gösteren EPS OTOMASYON insana ve çevreye olan hassasiyeti doğrultusunda benimsediği; Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği politikası ile sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı yaratmayı ilke edinmiştir.

EPS OTOMASYON. Olarak;

Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuat kapsamında yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmeyi, Teknolojik gelişmeleri takip ederek iş kazaları ve meslek hastalıkları doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketlerin olası kaza risklerini tespit ederek ortadan kaldırmayı, çevresel kazaları önlemeyi ve enerji kaynaklarının boşa kullanmamayı sağlayacak her türlü tedbiri almayı, araç gereç ve Kişisel Koruyucu Ekipmanları bulundurmayı,

İnsan ve çevre sağlığına zarar verecek her türlü riski belirleyerek önleyici çalışmalar ile kabul edilebilir seviyeye indirerek yaralanmaların ve çevresel etkilerin azalttırılarak insana ve çevreye katkı sunmayı,

Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda tüm paydaşlarımızın katılımında farkındalık eğitimleri vermeyi,

Geri dönüşü mümkün olmayan insan hayatının ve çevrenin korunması konusundaki hassasiyetimizle; İşyerinde hizmet veren taşeron, yüklenici ve ziyaretçilerin EPS OTOMASYON ‘nin koymuş olduğu Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uymalarını sağlamayı,

Sosyal sorumluluklarımızın bilincinde yürüttüğümüz iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve kalite yönetim sistemimizin sürekliliğini sağlamayı ve müşteri memnuniyetini taahhüt ederiz.